Vyhľadávanie
V ponuke je 27 nehnuteľností.

S výsledkami ročného vyúčtovania je už minimálne 2 týždne oboznámený každý majiteľ bytu. No nie každý je s nimi spokojný a ochotný ich akceptovať. V takýchto prípadoch prichádza na rad právo reklamácie. 

 

Doručením ročného vyúčtovania a úhradou nedoplatku z neho vyplývajúceho sa nič nekončí. Nie vtedy, ak majú majitelia bytov pochybnosti o správnosti výpočtov a sú ochotní bojovať za nápravu. Súčasná legislatíva im to umožňuje vďaka právu reklamácie vyúčtovania. Práve ňou sa vyhnú tomu, aby platili za chybu iných.  

 

Dokedy ročné vyúčtovanie reklamovať 

 

V snahe úspešne reklamovať je alfou a omegou dodržanie termínu. Ten je väčšinou stanovený na 30 dní od doručenia vyúčtovania, no správcovia a predsedovia spoločenstiev bytov zvyknú voliť aj iné termíny. Presná lehota na možnosť podania reklamácie je vždy zapísaná v ročnom vyúčtovaní.  Za istých okolností je možné reklamovať až do 3 rokov, no v takýchto prípadoch sú šance na úspech podstatne nižšie.

 

Kam sa možno s reklamáciou obrátiť

 

Po zistení nezrovnalostí sa obráťte buď na správcu bytového domu, ktorý ročné vyúčtovanie vydal, alebo na dozornú radu v spoločenstve vlastníkov bytov, ktorá býva poverená kontrolou činnosti predsedu. Tá následne zváži, či vašej požiadavke vyhovie a poverí predsedu úpravou ročného vyúčtovania. 

 

Aká je lehota na vybavenie reklamácie

 

Čas na vybavenie reklamácie je 30 dní od jej doručenia, teda rovnaký ako čas na jej podanie od termínu doručenia do rúk majiteľa bytu. V tejto lehote musí správca alebo dozorná rada zvážiť a následne vydať rozhodnutie o tom, či bude reklamácia uznaná. Samozrejme, reálna prax vyzerá inak a mnohí reklamujúci sa za celý mesiac odpovede nedočkajú.

 

Čo ak reklamácia nebude vybavená

 

Ak správca, resp. dozorná rada nepristúpi k náprave stavu, ďalšou možnosťou je oslovenie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Tá má kompetencie na preverenie toho, či je ročné rozúčtovanie správne a v súlade s predpismi. V prípade zamietnutia reklamácie zo strany SOI vám ostáva už len súdna cesta, ktorá vám môže pomôcť s finančným plnením nápravy len po dobu 3 rokov od doručenia ročného vyúčtovania.  

 

Užitočný tip na záver: Ak to myslíte s reklamáciou vážne, nevyhýbajte sa úhrade vyrubeného nedoplatku. V prípade, že by sa vybavenie reklamácie naťahovalo a bolo dohnané až na súd, môžete si privodiť ďalšie komplikácie. Ak s reklamáciou uspejete, uhradený nedoplatok vám bude vrátený.