Vyhľadávanie
V ponuke je 42 nehnuteľností.

Majiteľov bytov, ktorí si dajú v budúcnosti namontovať nové vodomery, čaká zmena. Vyplývať bude z novej vyhlášky, v rámci ktorej sa upraví lehota na povinné overenie týchto meradiel. 

 Úloha vodomerov je jasná. Menej jasné sú pravidlá okolo povinností, ktoré vyplývajú z ich používania. K tým patrí aj zákonom stanovené overovanie meradiel, ktoré už dlhšie vyvoláva poriadnu vlnu kritiky. To sa má v najbližšom období zmeniť, aj keď zmenu zatiaľ pocítia iba niektorí vlastníci bytov.

Problémom bola nejednotná lehota na overenie meradiel

Dôvodom rastúcej kritiky zo strany majiteľov bytov je nejednotná lehota overovania meradiel vody. Kvôli nej musia vlastníci podstupovať kontrolu vodomerov hneď po 2, resp. 4 rokoch. Konkrétna lehota závisí od toho, či sa jedná o meradlá na teplú alebo studenú vodu. „Dvojitá“ kontrola sa ale čoskoro stane minulosťou a overenie sa bude vybavovať naraz.

 Po novom bude platnosť overenia účinná celých 5 rokov 

 Zmena lehoty na overenie vodomerov vyplýva z novej vyhlášky, ktorá bola odobrená v rámci procesu novelizácie zákona. Združeniu bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS), ktoré spája správcov bytových domov, sa podarilo presadiť návrh na zjednotenie týchto lehôt do 1. Výsledkom je odobrenie 5 ročnej platnosti overenia oboch typov vodomerov, na teplú aj na studenú vodu.

 Novinka sa dotkne len domácností s novými meradlami

 Na zmenu lehoty overenia budú vlastníci bytov nabiehať postupne. Podľa vyhlášky sa totiž bude týkať len domácností, v ktorých sa namontujú nové vodomery až po 1. auguste 2019. Vo väčšine prípadov sa vodomery vymieňajú pri overovaní, takže mnohé domácnosti si na uplatnenie 5-ročnej lehoty ešte počkajú